Accessories · Crochet pattern · Paid Pattern · Shawls

Lovely Leaves Shawl

English below ↓

Sjalen Lovely Leaves

Sjalen Lovely Leaves har fem uddar vilket gör att den ligger bekvämt över dina axlar utan att halka ner. Sjalen virkas uppifrån och ner i varv fram och tillbaka. Om du har virkat Filten Lovely Leaves så kommer du att känna igen designen med små blad och knoppar.

Till sjalen på bilderna har jag använt ett nystan av garnet Scheepjes Whirl (60% bomull, 40% Akryl; 215 g/1000 m), 781, Seabreeze Tease och ett nystan av garnet Scheepjes Whirlette (60% bomull, 40% Akryl; 100 g/455 m), 854, Blueberry.

Om du använder samma garn, virknål (3,0 mm) och virkfastighet som mönstret anger så får sjalen måtten som anges på bilden nedan. Det är enkelt att ändra sjalens storlek, vilket beskrivs i mönstret.

Mönstret innehåller:

  • Skriftligt mönster på Svenska, Engelska (US och UK terminologi), Danska, Franska, Grekiska, Holländska, Japanska, Tyska, Ryska, Slovakiska, Spanska och Ungerska.
  • Foton som visar alla olika varv som virkas.
  • Information om hur du ändrar storleken på din sjal och information om garnmängd.
  • Maskantal för varje varv.

Maskor som används i detta mönster:

Luftmaska, smygmaska, fastmaska, stolpe, relief stolpe bakifrån * och puff.

Maskor märkta med * finns beskrivna i mina Maskbeskrivningar.

Garn:

Scheepjes Whirl och Whirlette kan du köpa via Caro’s Atelier * (som levererar i hela Europa) eller via någon av Scheepjes återförsäljare som du hittar här.


Lovely Leaves Shawl

The Lovely Leaves shawl has five points, which is the perfect shape for a shawl to where over your shoulders without slipping down. The shawl is crocheted top down in rows. If you have crocheted the Loveley Leaves Blanket before, you will recognize the design with small leaves and buds.

For the shawl in the pictures I used one skein Scheepjes Whirl (60% cotton, 40% Acrylic; 215 g/1000 m), 781, Seabreeze Tease and one skein of Scheepjes Whirlette (60% cotton, 40% Acrylic; 100 g/455 m), 854, Blueberry.

If you use the same yarn, crochet hook (3.0 mm) and gauge that the pattern suggest, the shawl will have the measurements given in the picture below. It is easy to change the size of the shawl, which is described in the pattern.

Pattern features:

  • Written pattern in English (US and UK terminology), Danish, Dutch, French, German, Greek, Hungarian, Japanese, Russian, Slovak, Spanish and Swedish.
  • Photo tutorials to show the neccesary steps of the pattern.
  • Directions how to customize the size and information about yarn amounts needed.
  • Full stitch count.

Stitches used in this pattern:

Chain, slip stitch, single crochet, double crochet, back post doube crochet * and puff (US terms).

Stitches marked with * are described in my Stitch Guide.

Yarn:

You can buy Scheepjes Whirl via Caro’s Atelier * (which delivers throughout Europe) or from one of Scheepje’s retailers listed here.

Facebook:

Min Facebook-grupp Mijo Crochet Hangout finns för att ställa frågor, dela bilder och socialisera med andra virkare.

My Facebook group Mijo Crochet Hangout is a place where you can ask questions, share pictures and socialize with other fellow crocheters.

Meine Facebook-Gruppe Mijo Crochet Hangout ist ein Platz wo Sie Fragen stellen können, Ihre Bilder posten und sich mit anderen Häkler/innen verbinden können.

Blocka / Blocking:

Jag rekommenderar att blocka dina virkade sjalar för att framhäva maskdefinitionen, få en snyggare form och ett bättre fall. Information om hur man blockar finns här.

I recommend to block your crocheted shawls to increase the stitch definition, get a better shape and a more beautiful drape. Information about blocking is available here.


This blog post contains affiliate links (marked with *). It costs you nothing extra to visit the store via these links, but it ensures that I get credit for the sale. Thank you for your support  / Johanna

One thought on “Lovely Leaves Shawl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s