Stitch Guides

English below ↓

I maskbeskrivningen finns alla de ovanligare maskor som jag använder i mina mönster. Notera att ibland virkas maskorna på ett annat sätt än hur de beskrivs i denna guide och i sådana fall beskrivs den specifika maskan i mönstret. Denna beskrivning finns på svenska, engelska/US och spanska. Välj vilket språk du önskar och klicka på länken för att ladda ner beskrivningen som en PDF-fil.

In this stitch guide all the uncommon stitches used in my patterns are described. Note that sometimes stitches are made in a different way than in this guide and in that case that specific stitch is described in the pattern. 

This guide is available in English/US, Swedish and Spanish. Please choose the language you like and download the guide as a PDF file by clicking the link for your language below.


Vill du stötta mitt arbete som virkdesigner, bjud mig på en kopp kaffe 🙂
If you like to support my work as a crochet designer, buy me a cup of coffee 🙂
kofi4

 

Svenska: Maskbeskrivningar
English US terms: Stitch Guide
English UK terms: Stitch Guide
Spanish: Stitch Guide
German: Stitch Guide
Slovak: Prehľad stĺpikov