Accessories · Crochet pattern · Paid Pattern · Shawls

Hypatia

English below ↓

Sjalen Hypatia har formen av en triangel och virkas i varv från ena sidan till den andra med garnet Scheepjes Whirl (60% bomull, 40% Akryl; 250 g/1000 m). De dekorativa fransarna samt kanten virkas sist med garnet Scheepjes Whirlette (60% bomull, 40% Akryl; 100 g/455 m) i en kontrasterande färg. Till sjalen på bilderna använde jag färgerna Scheepjes Whirl, 753 Slice ’O’ Cherry Pie och Scheepjes Whirlette, 859 Rose.

Om du använder samma garn och virknål (3,5 mm) som mönstret anger blir sjalen ca 155 x 115 x 115 cm stor efter blockning. Det är lätt att ändra sjalens storlek, vilket beskrivs i mönstret.

Mönstret innehåller:

  • Skriftligt mönster på Svenska, Engelska (US och UK terminologi), Danska, Franska, Grekiska, Holländska, Tyska, Ryska, Slovakiska och Spanska.
  • Foton som visar alla olika varv som virkas.
  • Information om hur du ändrar storleken på din sjal och information om garnmängd.
  • Maskantal för varje varv.

Maskor som används i detta mönster:
luftmaska, smygmaska, fastmaska, halvstolpe, stolpe, relief stolpe framifrån *, relief stolpe bakifrån * och picot.

Maskor märkta med * finns beskrivna i mina Maskbeskrivningar.

♥ Köp mönstret Hypatia på Ravelry ♥

♥ Köp mönstret Hypatia på Etsy ♥

Garn:

Scheepjes Whirl kan du köpa via Caro’s Atelier * (som levererar i hela Europa) eller via någon av Scheepjes återförsäljare här.

The Hypatia shawl has the shape of a triangle and is crocheted in rows from one side to the other with the yarn Scheepjes Whirl (60% cotton, 40% Acryl; 250 g/1000 m). The decorative trims and the edge are crocheted last with the yarn Scheepjes Whirlette (60% cotton, 40% Acryl; 100 g/455 m) in a contrasting color. The shawl in the pictures are made with the colors Scheepjes Whirl, 753 Slice ’O’ Cherry Pie and Scheepjes Whirlette, 859 Rose.

If you use the same yarn and hook (3.5 mm) suggested in this pattern the measurements will be approx. 155 x 115 x 115 cm after blocking.

Pattern features:

  • Written pattern in English (US and UK terms), Swedish, Danish, Dutch, French, German, Greek, Russian, Slovak and Spanish.
  • Photo tutorials to show the neccesary steps of the pattern.
  • Directions how to customize the size and information about yarn amounts needed.
  • Stitch count.

Stitches used in this pattern:
Chain, slipstitch, single crochet, half double crochet, double crochet, front post double crochet *, back post double crochet * and Picot (US terms).

Stitches marked with a * are described in my Stitch Guide.

♥ Buy the Hypatia pattern on Ravelry ♥

♥ Buy the Hypatia pattern on Etsy ♥

Yarn:

You can buy Scheepjes Whirl via Caro’s Atelier * (which delivers throughout Europe) or from one of Scheepje’s retailers listed here.

Facebook Group

Min Facebook-grupp Mijo Crochet Hangout finns för att ställa frågor, dela bilder och socialisera med andra virkare.

My Facebook group Mijo Crochet Hangout is a place where you can ask questions, share pictures and socialize with other fellow crocheters.

Meine Facebook-Gruppe Mijo Crochet Hangout ist ein Platz wo Sie Fragen stellen können, Ihre Bilder posten und sich mit anderen Häkler/innen verbinden können.

Blocka din sjal / Block your shawl:

Jag rekommenderar att blocka dina virkade sjalar för att framhäva maskdefinitionen, få en snyggare form och ett bättre fall. Information om hur man blockar finns här.

I recommend to block your crocheted shawls to increase the stitch definition, get a better shape and a more beautiful drape. Information about blocking is available here.


This blog post contains affiliate links (marked with *). It costs you nothing extra to visit the store via these links, but it ensures that I get credit for the sale. Thank you for your support  / Johanna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s