Accessories · Crochet pattern · Paid Pattern · Shawls

Inception

English below ↓

Sjalen Inception har formen av en asymmetrisk triangel och virkas i varv från den ena sidan till den andra. Det är lätt att ändra storleken på denna sjal, vilket beskrivs i mönstret. Med ett nystan Scheepjes Whirl (jag använde färg 773, Blackcurrant Squeeze Me) får du en sjal med de ungefärliga måtten 170 x 145 x 90 cm efter blockning. Hur du får sjalen randig, utan att klippa av garnet, beskrivs i mönstret.

Bild-triangel med mått

Mönstret innehåller:

  • Skriftligt mönster på Svenska, Engelska (US och UK terminologi), Danska, Holländska, Franska, Japanska, Tyska, Ryska, Slovakiska och Spanska
  • Foton som visar alla olika varv som virkas.
  • Information om hur du ändrar storleken på din sjal och information om garnmängd.
  • Maskantal för varje varv.

Maskor som används i detta mönster:

Luftmaska, smygmaska, fastmaska och stolpe. 

 Köp mönstret Inception på Ravelry 

 Köp mönstret Inception på Etsy 

Garn:

Scheepjes Whirl kan du köpa via Caro’s Atelier * (som levererar i hela Europa) eller via någon av Scheepjes återförsäljare här.

The Inception shawl has the shape of an asymmetric triangle and is crocheted in rows from one side to the other. It is easy to change the size of this shawl, which is described in the pattern. With one cake of Scheepjes Whirl (I used color 773, Blackcurrant Squeeze Me) you get a shawl with the approximate dimensions of 170 x 145 x 90 cm after blocking. How to get the shawl striped, whitout cutting the yarn, is described in the pattern.

Bild-triangel med mått

Pattern features:

  • Written pattern in English (US and UK terms), Swedish, Danish, Dutch, French, German, Japanese, Russian, Slovak and Spanish.
  • Photo tutorials to show the neccesary steps of the pattern.
  • Directions how to customize the size and information about yarn amounts needed.
  • Stitch count.

Stitches used in this pattern:

Chain, slip stitch, single crochet and double crochet (US terms).

 Buy the Inception pattern on Ravelry 

 Buy the Inception pattern on Etsy 

Yarn:

You can buy Scheepjes Whirl via Caro’s Atelier * (which delivers throughout Europe) or from one of Scheepje’s retailers listed here.

Facebook Group

Min Facebook-grupp Mijo Crochet Hangout finns för att ställa frågor, dela bilder och socialisera med andra virkare.

My Facebook group Mijo Crochet Hangout is a place where you can ask questions, share pictures and socialize with other fellow crocheters.

Meine Facebook-Gruppe Mijo Crochet Hangout ist ein Platz wo Sie Fragen stellen können, Ihre Bilder posten und sich mit anderen Häkler/innen verbinden können.

Blocka din sjal / Block your shawl:

Jag rekommenderar att blocka dina virkade sjalar för att framhäva maskdefinitionen, få en snyggare form och ett bättre fall. Information om hur man blockar finns här.

I recommend to block your crocheted shawls to increase the stitch definition, get a better shape and a more beautiful drape. Information about blocking is available here.


This blog post contains affiliate links (marked with *). It costs you nothing extra to visit the store via these links, but it ensures that I get credit for the sale. Thank you for your support  / Johanna

2 thoughts on “Inception

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s