Blankets · CALs · Crochet pattern · For Your Home · Paid Pattern · Squares

Tropitile CAL – Info!

(English below ↓)

Nu är det snart dags för min Tropitile CAL att dra igång, nämligen fredagen 27/4 -18. För er som inte varit med på en CAL (Crochet ALong) tidigare så innebär det att ett mönster virkas tillsammans under en tid. Mönstret släpps i delar och just denna CAL har sex delar som kommer släppas med en veckas mellanrum. Alltså håller Tropitile CAL på i sex veckor. När CALen är avslutad kommer mönstret finnas kvar som ett vanligt mönster, så om inte tid finns att vara med på just CALen kan filten alltid virkas senare. Nedan följer all information du behöver för att vara med.

Soon it’s time for my Tropitile CAL to get started, namely Friday 27/4-18. For those who have not participated in a CAL (Crochet ALong) before, this means that we will crochet a pattern together during a specific period of time. The pattern is released in parts and this CAL has six parts that will be released once a week. In other words, the Tropitile CAL goes on for six weeks. Once the CAL is completed, the pattern will remain as a regular pattern, so if you don’t have time to join the CAL, this blanket can always be crocheted later. Below is all the information you need to join.


Vad vi ska virka? / What will we crochet?

Tropitile är en filt ihopsatt av nio rutor som sedan ramas in med en bred kant. Grundmönstret är en barnfilt bestående av nio rutor som blir ca 75 x 75 cm stor. Det är dock väldigt enkelt att göra filten i större storlek om man vill. Mer informations om detta finns längre ner under rubriken “Skräddarsy din filt”.

Tropitile is a blanket made of nine squares framed with a wide border. The pattern suggest a kid sized blanket that measures about 75 x 75 cm. It is very easy to make a bigger blanket/throw if you like and you can find more information about customizing the size under the headline “Customize your blanket”.


Vad behöver jag? / What do I need?
Mönster:

Mönstret till Tropitile CAL kommer att finnas i min Ravelry Shop från och med 27/4 -18 då CALen startar.

Mönstret innehåller generell information, färgguide, maskbeskrivningar samt skrivet mönster (på svenska, tyska och engelska) med beskrivande bilder samt maskantal för varje varv.

Varje vecka uppdateras mönstret med en ny del fram tills alla delar finns i mönstret. När CALen är avslutad kommer även ett mönster med alla delarna ihopsatta läggas till samt en skrivarvänlig version utan bilder. Utöver detta kommer får du även bonus-mönstret Tropiquare, som är en variant av filten där den virkas som en enda stor ruta, när CALen är avslutad.

Datum för Tropitile CAL:

 • 27:e april, Start, del 1
 • 4:e maj, del 2
 • 11:e maj, del 3
 • 18:e maj, del 4
 • 25:e maj, del 5
 • 1:a juni, del 6, sista delen
Garn:

Du kan använda vilket garn du vill till denna design. Till min filt använde jag 10 nystan av Scheepjes Catona 50 g (4 nystan av en grundfärg och 6 nystan i olika färger). Var god läs Tropitile CAL – Färgguide för tips om hur du kan välja och placera dina färger. Längre ner kan du se bilder på filtar gjort i olika färger och garn.

Garnpaket finns att köpa hos Favoritgarner.se. Observera att dessa garnpaket inte innehåller något mönster.

Övrigt:

Virknål: 4.0 mm
Sax
Stoppnål


Pattern:

The Tropitile CAL pattern will be available in my Ravelry Store from April 27th when the CAL starts.

The pattern includes general information, a color guide, stitch tutorials and a written pattern (in English/US, Swedish and German) with many pictures to visualise each row and a full stitch count.

Each week the pattern will be updated with a new part until all parts are available. When the CAL is finished I will also add a file with all the parts collected together plus a printer friendly version without pictures. In addition you will also get the bonus pattern Tropisquare, which is a version of the blanket made as one big square.

Tropitile CAL release dates:

 • April 27th, Start, part 1
 • May 4th, part 2
 • May 11:th, part 3
 • May 18th, part 4
 • May 25th, part 5
 • June 1st, part 6, last part
Yarn:

You can use any yarn you like for this design. I used 10 skeins of Scheepjes Catona 50 g (4 skeins of a base colour and 6 skeins in mixed colors) for my blanket. Please read the Tropitile CAL – Color Guide for tips how to pick and place your colors. You can see pictures of this design made in different colors and yarns below.

You can buy yarn kits aFavoritgarner.se. Note! These yarn kits does not include any pattern. 

Other:

Hook: 4.0 mm
Scissors
Darning needle


Virkfasthet / Gauge

Med garnet Scheepjes Catona och virknål 4,0 blir en ruta efter varv 1-6 ca 10 x 10 cm stor och en färdig ruta (varv 1-11) blir ungefär 17 x 17 cm stor. Detta är endast viktigt om du använder ett färdigt garnpaket (se ovanstående stycke) och vill vara säker på att garnet ska räcka.

With the yarn Scheepjes Catona and hook 4.0 mm your square should have the measurement 10 x 10 cm after row 1-6 and the finished square (row 1-11) should have the measurement  17 x 17 cm. Gauge is not critical for this pattern unless you use a yarn kit (see previous part) and want to make sure to not run out of yarn. 

Skräddarsy din filt / Customize your blanket

För att göra en större filt virkar du helt enkelt fler rutor, men det är viktigt att det totala antalet rutor är ojämnt. T ex: 3 x 5 rutor (= 15), 5 x 5 rutor (= 25), 5 x 7 rutor (= 35) och så vidare. Är antalet rutor inte ojämnt kommer mönstret för kanten inte att stämma. Tänk också på att du också kommer behöva mer garn om du virkar fler rutor.

Till denna design kan du också välja annat garn än det jag använt. Tänk då på att storleken på din filt kan bli en annan än det som anges i mönstret.

To make your blanket bigger you just crochet more squares, though it’s important that the total number of squares is uneven. For example: 3 x 5 squares (= 15), 5 x 5 squares (= 25), 5 x 7 squares (= 35) and so on. If the number of squares is not uneven the border will not add up. Remember that you will need more yarn if you add to the number of squares.

You can also use other yarn than me making this blanket, just have in mind that the size of your blanket might be different from what the pattern says.


Sociala media / Social medias

Min Facebook-grupp Mijo Crochet Hangout finns för att ställa frågor, dela bilder och socialisera med andra virkare. Du behöver såklart inte vara med i Facebook-gruppen för att delta i CALen.

Använd gärna följande hashtags i sociala media så att jag och andra kan hitta dina bilder: #mijocrochet #tropitileCAL och #favoritgarner.

My Facebook group Mijo Crochet Hangout is a place where you can ask questions, share pictures and socialize with other fellow crocheters. You don’t need to be a member in this group to participate in the CAL.

Please use following hashtags in social medias so that me and others can find your pictures: #mijocrochet #tropitileCAL and #favoritgarner.

Garnförslag / Yarn suggestions:

Ovanstående filt med nio rutor är virkad i garnpaketet Coral Reef (Scheepjes Catona) från Favoritgarner.se.
Färgerna är arrangerade i följande ordning: (1) 263, (2) 408, (3) 409, (4) 393 (base color), (5) 402, (6) 385 och (7) 253. 

The blanket above is made of nine squares with the yarn kit Coral Reef (Scheepjes Catona) from Favoritgarner.se.
The colors are composed as follows: (1) 263, (2) 408, (3) 409, (4) 393 (base color), (5) 402, (6) 385 and (7) 253. 


Denna filt är virkad av Sandra Lindahl (@Zosimi på Instagram) med virknål 4,5 mm i garnet Scheepjes Stone Washed 50 g. Filten består av 35 rutor (5 x 7) och mäter ca 140 x 105 cm. Den ungefärliga mängden garn som användes var: 3 nystan vardera av färgerna 833, 834, 835 och 828, 4 nystan vardera av färgerna 825 och 826 samt 10 nystan av färg 801.
Färgerna är arrangerade i följande ordning: (1) 
833, (2) 834 , (3) 835, (4) 801 (basfärg), (5) 828, (6) 826 och (7) 825.

This blanket is made by Sandra Lindahl, (@Zosimi on Instagram), with hook 4,5 mm and the yarn Scheepjes Stone Washed 50 g. The blanket is made of 35 squares and measures about 140 x 105 cm. The approximate amount of yarn is: 3 skeins of each color 833, 834, 835 and 828, 4 skeins of each color 825 and 826, and 10 skeins of color 801.
The colors are composed as follows: (1) 833, (2) 834 , (3) 835, (4) 801 (basfärg), (5) 828, (6) 826 and (7) 825.


Denna filt är virkad av Erika Strande, som känns igen från Instagram under namnet FingersCroched, med virknål 5.0 mm i garnet Scheepjes Stone Washed XL 50 g från Favoritgarner.se. Filten består av nio rutor och mäter ca 80 x 80 cm.
Den ungefärliga mängden garn som användes var: 2 nystan vardera av färgerna 860, 848, 850, 854, 853 och 855 samt 7 nystan av färg 861.
Färgerna är arrangerade i följande ordning: (1) 
860, (2) 848, (3) 850, (4) 861 (basfärg), (5) 854, (6) 853 och (7) 855.

This blanket is made by Erika Strande, also known as FingersCroched on Instagram, with the yarn Scheepjes Stone Washed XL 50 g from Favoritgarner.se and hook 5.0 mm. The blanket is made of nine squares and measures about 80 x 80 cm. The approximate amount of yarn is: 2 skeins of each color 860, 848, 850, 854, 853 and 855, and 7 skeins of color 861.
The colors are composed as follows: (1) 860, (2) 848, (3) 850, (4) 861 (basfärg), (5) 854, (6) 853 and (7) 855.


Denna babyfilt är virkad med garnet Scheepjes Our Tribe 100 g (70% Merino Superwash / 30% Polyamide) och virknål 3,5 mm. Jag använde färgerna 963, 970 och 880, ett nystan av varje färg. Filten är 73 x 73 cm efter blockning.

This baby blanket is made with Scheepjes Our Tribe 100 g (70% Merino Superwash / 30% Polyamide) and hook 3,5 mm. I used the colors 963, 970 and 880, one skein of each color. The final measurements are approx. 73 x 73 cm.


Denna filt är virkad av Camilla Sillerbacke i garnpaketet Waikiki (Scheepjes Catona) från Favoritgarner.se.
Färgerna är arrangerade i följande ordning: (1) 
238, (2) 519, (3) 114, (4) 105 (basfärg), (5) 414, (6) 386 och (7) 189.

This blanket is made of Camilla Sillerbacke i garnpaketet Waikiki (Scheepjes Catona) from Favoritgarner.se.
The colors are composed as follows: (1) 238, (2) 519, (3) 114, (4) 105 (basfärg), (5) 414, (6) 386 and (7) 189.


 

35 thoughts on “Tropitile CAL – Info!

 1. Very pretty pattern. I’m in the middle of a big crochet project or I’d join this. But I’m going to follow the conversation so I can see how this goes along.

  Like

 2. It’s very beautiful! Would the border add up if it was only one square wide or is three minimum ( I’d like to make it as table cloth – 1 x 11 squares)?

  Like

 3. Can not wait to start this absolutely gorgeous blanket. I finally found what I want on my bed. So jumbo blanket for me with lots of drape. Just have to decide on colors and which scheepjes yarn to use.

  Like

  1. Chelsea – welcome to the club! I think that’s a very common “problem” for all of those of us who either knit or crochet – My house is overrun with yarn – what is commonly known as my “stash”! We’ve all been there – I’ve bought yarn with full intention of making a particular project – and sometimes – by the time the yarn arrives, I’ve forgotten what I intended to make with it – and so it sits in cabinets – until I go looking through and try to find enough yarn to make some new project! Hubby has given up on telling me to stop buying yarn. Now I just stop looking at yarn at least for the time being. There are so many gorgeous yarns out there that I think, “I just HAVE TO HAVE THAT YARN!”
   GOOD LUCK!

   Like

 4. Hej och tack för dina underbara mönster! Jag ska absolut haka på och virka din nya CAL. Skulle vilja virka i Schjeppes Merino soft, vilka garnfärger/nr skulle du föreslå om det ska vara så likt som möjligt ert förslag Catona antique?

  Med vänlig hälsning Lisa Lundbeck

  Like

  1. Hej Lisa, vad kul att du vill haka på CALen 🙂
   Angående garn så ber jag dig kontakta Favoritgarner.se då det är de som satt ihop garnpaketet Antique och de kan jämföra färgerna med Merino soft i sitt lager. Jag har inga av de garnerna här och kan tyvärr inte hjälpa dig med det.
   Ha det fint,
   Johanna

   Like

 5. Du är ju så duktig!! Kommer mönstret kosta? Betalar man i så fall för varje del eller hur går det till?
  Åsa

  Like

  1. Tusen tack Åsa 🙂 Mönstret kommer kosta 60 kr + moms. Man betalar en gång och kan sedan uppdatera mönstret utan kostnad varje fredag i sex veckor tills du har alla delarna. Sedan kommer även ett extra bonusmönster lägga till som heter Tropisquare 🙂

   Like

 6. I love this!! Will follow along but gonna have to hit my stash for yarn and make this as a practice blanket – have a plan to make a couple of baby blankets using this pattern

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s