Accessories · Crochet pattern · Paid Pattern · Shawls

V for Vintage

English below ↓

V for Vintage är en triangulär sjal som arbetas uppifrån och ner. Huvuddelen av mönstret består av fyra varv som upprepas och därefter virkas kanten. Mönstret har en
gammaldags och romantisk känsla vilket såklart dess namn anspelar på. Sjalen kan lätt göras i just den storlek du önskar vilket beskrivs i mönstret. Lite längre ner på sidan finns fler bilder och garnförslag. Mönstret är en PDF-fil och är ett skrivet mönster som innehåller förklarande bilder för varje varv.

Klicka på länken för att köpa mönstret från Ravelry:

♥ Köp virkmönstret till V for Vintage ♥ 
♥ Mijo Crochet Ravelry-shop ♥ 

Klicka på länken för att köpa mönstret från Etsy:

♥ Köp virkmönstret till V for Vintage ♥
♥ Mijo Crochet Etsy-shop ♥ 

Garn:

Scheepjes Whirl kan du köpa via Caro’s Atelier * (som levererar i hela Europa) eller via någon av Scheepjes återförsäljare här.


V for Vintage is a triangular shawl that is worked top down. The main part of the pattern
consists of four rows that are repeated and then the edge is worked. The pattern has an
old-fashioned and romantic feel which, of course, is the reason of it’s name. This shawl can be made in any size which is described in the pattern. You can find yarn suggestions and more photos further down on this page. This pattern is a PDF file that is a written pattern that includes describing pictures for each row. 

Click the link to buy this pattern at Ravelry:

♥ Buy the V for Vintage pattern ♥
♥ Mijo Crochet Ravelry Store ♥

Click the link to buy this pattern at Etsy:

♥ Buy the V for Vintage pattern ♥ 
♥ Mijo Crochet Etsy shop ♥

Yarn:

You can buy Scheepjes Whirl via Caro’s Atelier * (which delivers throughout Europe) or from one of Scheepje’s retailers listed here.


Facebook Group

Min Facebook-grupp Mijo Crochet Hangout finns för att ställa frågor, dela bilder och socialisera med andra virkare.

My Facebook group Mijo Crochet Hangout is a place where you can ask questions, share pictures and socialize with other fellow crocheters.

Meine Facebook-Gruppe Mijo Crochet Hangout ist ein Platz wo Sie Fragen stellen können, Ihre Bilder posten und sich mit anderen Häkler/innen verbinden können.


Garnförslag / Yarn suggestions:

Denna V for Vintage är virkad med virknål 3.0 mm och i garnet Scheepjes Whirl (ett nystan) färg  757, Strawberries & Scream, med start från mitten av kakan. Sjalen mäter ca 155 x 115 x 115 cm. 

This V for Vintage is crocheted with a 3.0 mm hook and the yarn Scheepjes Whirl (one cake) color 757, Strawberries & Scream, starting from the middle of the cake. The shawl measures approximately 155 x 115 x 115 cm.


Denna fantastiska V for Vintage är virkad av Roxane Lee som finns bakom bloggen tealof2stitches.com. Roxane använde virknål 3.0 mm och kombinerade garnerna Scheepjes Whirl (771 Jumpin’ Jaffa Pop) och Scheepjes Whirlette (865 Chewy) för att få en något större sjal. Om du vill se fler bilder och följa hennes test av denna design finns det ett blogginlägg här. Du hittar även Roxane på Instagram under namnet @tealof2stitches.

 
This amazing V for Vintage is made by Roxane Lee, who is behind the blog tealof2stitches.com. Roxane used a 3.0 mm hook and combined the yarns Scheepjes Whirl (771 Jumpin ‘Jaffa Pop) and Scheepjes Whirlette (865 Chewy) to get a slightly larger shawl. If you want to see more pictures and follow her test of this design, there is a blog post here. You can also find Roxane on Instagram under the name @ tealof2stitches.
Blocka din sjal / Block your shawl:

Jag rekommenderar att blocka dina virkade sjalar för att framhäva maskdefinitionen, få en snyggare form och ett bättre fall. Information om hur man blockar finns här.

I recommend to block your crocheted shawls to increase the stitch definition, get a better shape and a more beautiful drape. Information about blocking is available here.


This blog post contains affiliate links (marked with *). It costs you nothing extra to visit the store via these links, but it ensures that I get credit for the sale. Thank you for your support ❤ / Johanna


5 thoughts on “V for Vintage

  1. I have just purchased this pattern and the Armadillo shawl. I’m a new crocheter and hoping that these will not be so difficult for me. I’ve done the Secret Path shawl and I love your designs!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s